januari 18, 2018 corien

Gerrit Lolkema in Veenklooster

Datum: 4 mei 2018

Tijd: 19.45 - 22.30

Locatie: Kleasterwei 2, Veenklooster

Er wordt eerst stil gestaan bij dodenherdenking.