Noordermannen is een onderdeel van de stichting Unite in Christ. 

Geef hier uw gift
Geef hier uw online gift
.
Giften aan: IBAN: NL92RABO0140291342 t.n.v. Stichting Unite in Christ, Ureterp.

Visie
Onze droom is dat Noord-Nederland zo verandert dat Gods hart zichtbaar wordt in heel de samenleving.

Missie
Wij staan voor eenheid in Jezus en willen christenen toerusten om van invloed te zijn vanuit je identiteit in Jezus.

Bestuur
Het bestuur van Unite in Christ bestaat uit Willem Jongsma (voorzitter) en Arend Kroes (penningmeester). Het bestuur zet zich pro deo in voor de stichting.

Financieel jaarverslag
Het financiële jaarverslag over 2017 kunt u hier lezen.

Anbi
Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi). Met de zoekfunctie van de Belastingdienst kunt u zien dat stichting Unite In Christ ook aangemerkt wordt als algemeen nut beogende instelling (anbi). Vanzelfsprekend dient de schenking aan een anbi ook te voldoen aan alle overige eisen van de Belastingdienst.

Postadres:

De Feart 141
9247 CN Ureterp

BTW: NL 8187.59.355.B.02
KvK: 01123167
RSIN: 823052035