Noordermannen is een onderdeel van de stichting Unite in Christ. 

Geef hier uw online gift.
Giften aan: IBAN: NL92RABO0140291342 t.n.v. Stichting Unite in Christ, Ureterp.

Visie
Onze droom is dat Noord-Nederland zo verandert dat Gods hart zichtbaar wordt in heel de samenleving.

Missie
Wij staan voor eenheid in Jezus en willen christenen toerusten om van invloed te zijn vanuit je identiteit in Jezus.

Informatie over de ANBI status vindt u op de website van Unite in Christ, waar Noordermannen deel van uit maakt.

Postadres:

De Feart 141
9247 CN Ureterp

BTW: NL 8187.59.355.B.02
KvK: 01123167
RSIN: 818759355