Ik wil jullie graag meenemen naar een gedeelte uit Mattheüs 26:6-13. Jezus houdt maaltijd in het huis van Simon als Maria binnenkomt. Ze heeft een flesje met zeer kostbare olie en giet het uit over het hoofd van Jezus. De leerlingen reageren geërgerd en noemen het verspilling. Volgens hun had ze het geld beter aan de armen kunnen geven.

Wat me raakt is de positie die Maria heeft. Maria kent Jezus en is een insider in Zijn plannen. Jezus antwoord ‘door die olie over mij uit te gieten heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf’. Maria wist wat komen ging. Ze kende Hem en Zijn plannen. Ze wist wat nodig was met het oog op dat wat komen ging.

Ik stel me voor hoe ze over de markt loopt nadat ze al haar geld verzameld heeft om de duurste olie te kunnen kopen. Hoe ze nauwkeurig zoekt naar het beste voor haar Heer die ze zo lief heeft. Ze geeft alles, omdat ze Hem kent. Ik vraag me af hoeveel mensen er waren die werkelijk begrepen wat ze deed. De meesten hadden hun eigen plannen gemaakt. Zelfs zij die lange tijd met Jezus hadden opgelopen.

Aan wie is de macht van de Heer geopenbaard?’ ‘Door een onrechtvaardig vonnis werd Hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad?’ Jesaja 53:1, 8

Als ik deze gedeelten lees voel ik me gedrongen om te bidden: ‘Heer, ik verlang naar het hart van Maria. Ik wil een insider zijn in Uw plannen, ook al lijkt dat voor zovelen dwaas. Ik wil mijn tijd ‘verkwisten’ door de olie van aanbidding over U uit te gieten. Ik wil U kennen Heer!!

Bidt u met me mee?