Eens per vier à vijf weken komen we bij elkaar voor een karakteravond. Veel lol, lekker lachen, goede gesprekken, verdieping van je geloof en vriendschap. De Noorderman spreekt tot onze verbeelding: als hij opstaat en het avontuur aangaat dat God voor hem heeft, dan zal Gods hart door hem heen zichtbaar worden in zijn omgeving en daarmee in Noord-Nederland. Als Noordermannen helpen we elkaar het verschil te maken tijdens de karakteravonden.

favicon noordermannen“Ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen”, Jozua 24:15.

Van 19.30 – 20.00 uur staat de koffie voor je klaar. Tot half tien ‘s avonds wordt de avond ingevuld met o.a. een spreker. Wat er verder gaat gebeuren is nog een verrassing! Daarna wordt in een ongedwongen sfeer met elkaar doorgepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

Gasten: Als je nog geen Noorderman bent, maar wel ons een keer zou willen bezoeken, dan nodigen we je uit om KOSTELOOS een karakteravond mee te maken!

AGENDA 2023 – 2024

  • 20 oktober 2023 – Jan van de Beek
  • 17 november 2023 –
  • 15 december 2023 –
  • 19 januari 2024 – gezamenlijke avond!!
  • 16 februari 2024 – Willem Boorsma
  • 15 maart 2024 – Frans van Herwijnen
  • 19 april 2024 – Geert Bruinsma
  • 17 mei 2024 – Pinksterfeest316

Het is geweldig om met vrienden en regelmatig ook onbekenden te mogen ontdekken wat geloven voor jou kan betekenen. Ook het kunnen delen van hoe anderen tegen het geloof aankijken en hier over praten zorgt dat je komt tot een diepere vorm van geloof. De sprekers die we hebben mogen ontvangen weten voor mij de boodschap altijd helder over te brengen. Jan Roelof van der Werff

 

Verslagen eerdere avonden

19 april 2024
Op de laatste reguliere Noordermannen-bijeenkomst voor het zomer-reces, kwamen maar liefst 66 mannen af. Een nieuw bezoekersrecord! Als deze ‘trend’ zich door zet, moeten we dadelijk qua plaats ruilen met de koeien van Bertwillem Renkema…

Na het bekijken van vier leuke You Yube-filmpjes, heette Bertwillem een ieder (maar met name degene die voor het eerst waren) van harte welkom.

Daarna hebben we onder muzikale begeleiding van onze eigen Noordermannen-band de Opwekkingsliederen 876, 763, 630 en 488 uit volle borst gezongen. Man, man, man wat krijg ik daar toch kippenvel van als meer dan 60 mannen hun Here toezingen!

Daarna was het tijd voor Geloofsavonturen. Een ieder die dat wilde, kon vertellen wat hij de afgelopen weken had mee gemaakt op geloofsgebied. Zo vertelde een leraar uit het Voortgezet Onderwijs dat een leerlinge hem om zijn advies had gevraagd welke bijbel zij het beste nemen kon. Toen hij vervolgens deze bijbel voor haar had aangeschaft, vertelde zij later dat ze al 20 bladzijden gelezen had in haar nieuwe bijbel.  

Daarna was het tijd voor Gebeden. Hierna weer zingen (832, 589 en ons ‘lijflied’ 733: ‘Tienduizend redenen’). 

Na een nieuwe koffie-ronde (met gevulde koek deze keer), kwam onze spreker aan het woord: Pieter van Rest. Pieter is in zijn dagelijkse leven hoofdofficier van Justitie en tevens oudste in de Destiny Church in Groningen.

W.L.A.K. / We live As Kings! Wij zijn mannen van de waarheid want Jezus is de waarheid. De waarheid maakt vrij. Wij zullen dezelfde daden als Jezus doen. Het is een uitdaging om een man van eer te zijn. Wij zullen de eer van God zoeken. Eer heeft te maken met respect oftewel waarde geven. Bovendien hebben woorden die je over jezelf spreekt, kracht. Als je God eert, waardeer je wat je van hem gekregen hebt. God zegt dat we alle mensen moeten eren. We dienen met heilig ontzag naar Hem te luisteren.

Voordat we aan de frikandel speciaal gingen , werd ons tot slot om een financiele bijdrage gevraagd voor nieuwe muziekapparatuur voor onze Noordermannen-band. Om de Here ook muzikaal te kunnen blijven dienen, wordt u uitgenodigd een bijdrage over te maken naar NL24RABO0341095079 (t.n.v. D. Joosen) o.v.v. ‘Support ons – muziekapparatuur’.

Zien we jou tijdens de laatste afsluitende barbecue van 21 juni of anders volgend seizoen in Niekerk? Wees welkom!

15 maart 2024
Vanavond waren er zeker 55 Noordermannen naar de boerderij van de familie Renkema (net buiten Niekerk) gekomen. Onder hen vele bekende gezichten maar ook vier nieuwelingen; prachtig! 
Om met een lach te kunnen beginnen werd er traditiegetrouw ‘afgetrapt’ met vier leuke Youtube-filmpjes. Hierna kwamen er een aantal mededelingen dat werd afgesloten door een gebed. 
 
Onder begeleiding van onze eigen zeskoppige Noordermannen-band werden vervolgens de volgende Opwekkingsliederen 720, 769 en 2 gezongen. Kippevel!
 
Vervolgens werd verder gegaan met Geloofsavonturen. Elke man die zich vrij voelde iets te vertellen, van geboorte tot overlijden, kon dit in vertrouwen doen. 
 
Na de koffie was het opnieuw tijd voor zingen onder begeleiding van onze band. De Opwekkingsliederen 684 (Uw Majesteit is onaantastbaar), 407 (O, Heer mijn God) en 770 (Wij zijn gekomen) werden zo uit volle borst meegezongen dat er niet raar moet worden opgekeken als de koeien de familie Renkema de volgende dag zure melk hebben gegeven… 
 
Vervolgens kwam Frans van Herwijnen aan het woord. Frans is een graag geziene spreker in Niekerk: “Mensen denken in kwantiteit, God denkt in kwaliteit” en “In het Grieks is het woord geloven hetzelfde als het woord vertrouwen”. Geloven is voor iedereen. Iedereen kan namelijk geloven. En die gelooft, word behouden. De rechtwaardige zal behouden worden uit geloof.
 
De volgende bijbelteksten werden aangehaald: Johannes 1 vers 5 (Opdat u weet dat u eeuwig leeft) en Johannes 19 vers 28 (Het is volbracht). 
Over het laatste: het nieuwe testament werd geschreven in het Grieks en het woord dat dat door ons vertaald word met het “Het is volbracht” is in het Grieks slechts 1 woord: tetelestai. In die tijd werd Tetelestai  op rekeningen gestempeld om aan te geven dat die volledig betaald waren. En als een veroordeelde misdadiger zijn straf had uitgezeten en uit de gevangenis werd vrijgelaten, werd er een bord met met de tekst ‘tetelestai’ aan de deur van het huis gespijkerd. Alles is betaald, er staat niets meer open.
 
Als ‘toegift’ werd er op verzoek van Frans van Herwijnen Opwekkingslied 150 gezongen (Welk een vriend is onze Jezus).

Teamleider

schild

Bert Willem Renkema
✆  06 13698267
bertwillem@hotmail.com

Teamleider

⚑ Locatie

Noordermannen Oldekerk
Kuzemerweg 24
Oldekerk