Als Noordermannen hebben we een band. We hebben verbinding, Onze Koning is degene die ons verbindt, niets is sterker. We zijn Unite in Christ. Samen staan we sterk: ook in deze stormachtige tijd.

Onlangs hebben we met de teamleiders van de 10 Noordermannenlocaties een avond van gebed en gesprek gehad over de huidige tijd en hoe we hiermee om kunnen gaan. Gedurende deze avond schreef Dick Zuidema dit gedicht:

Sta op jongens, sta op,
Blijf niet zitten maar ga staan,
Verhef je stem en zeg geen stop,
Het is niet een tijd van wachten maar gaan.

Sta op mijn kinderen en loop,
Kijk niet om maar vooruit,
Het is een weg als vele, als stroop,
Maar kijk omhoog en zing voluit.

Loop mijn kinderen en wandel snel,
Want mijn tijd is kort en vliegt,
Struikel niet en trek aan de bel,
Het is tijd want de aarde griept.

Kom mijn kind kom,
Twijfel niet, anders is het te laat,
Open je ogen: Jezus overwon,
Het is genade waar je ook gaat.

Aan Mijn voeten is de hoogste plaats,
Nederig en stil voorover gebogen,
Wees sterk als een rots die staat,
Het is volbracht geen woord gelogen.

Als Noordermannen zijn we beschikbaar. Beschikbaar om ook in deze tijd doorbraak te willen geven. Doorbraak om mannen elkaar te laten ontmoeten, de vereenzaming tegen te gaan, samen sterk te blijven: Noordermannen avond te houden. Samen verbonden te zijn, Hem te zoeken door gesprek, confrontatie en kameraadschap. 

De 10 Noordermannen locaties gaan na of en waar ze in de komende periode de Noordermannenavonden kunnen oppakken. 

We gaan de volgende mogelijkheden onderzoeken:

  1. Met maximaal 30 mannen mogen we bijeenkomen in een geschikte ruimte, waarbij we de afstands-maatregelen respecteren. En ook al zingen we niet (samen), we mogen wel bijeen komen.
  2. We kunnen “Noordermannen-light” avonden houden: thuis, aan de keukentafel, of in de schuur, ontmoeten 2 of 3 mannen elkaar. Ja, met afstand, maar wel de verbinding.

Unite in Christ is de Christelijke stichting waar Noordermannen deel vanuit maakt. Vanuit deze basis mogen we bijeenkomsten houden. Met respect voor de maatregelen en voor elkaar gaan we aan de slag! Omdat het mag, omdat het moet!

Binnenkort meer info.

Hou je onze website en je email in de gaten? Hou de communicatie open met je plaatselijke team.