november 16, 2020 administratie Geen categorie

Eten voor mensen in Armenië => door het kopen van een nieuwe Noordermannen polo!

Beste mannen,

Willem de Jong helpt ons met zijn bedrijf Santexo al jaren met de Noordermannen kleding en webshop artikelen.

Onlangs hebben we als Noordermannen een algemene oproep gedaan om voedselpakketten te sponsoren voor de mensen in het dorpje Hartagyugh in Armenië. Als Noordermannen hebben we hier vorig jaar herfstvakantie 5 huizen opgeknapt. Nu staat de winter voor de deuren van deze arme mensen.

Willem is geraakt door deze noodkreet en daarom heeft hij ons het volgende voorstel gedaan: als we vóór 01 jan 2021 een nieuwe Noordermannen polo bestellen dan maakt hij dat bedrag 100% (!!!) over t.b.v. voedselpakketten voor Hartagyugh! 

Doe mee met deze zegen en bestel nu een nieuwe polo de Noordermannen! Speciaal voor deze actie zijn er nieuwe “ontwerpen” gemaakt! Kijk op https://www.noordermannen.nl/shop-2/ voor de nieuwe polo’s.

Doe je mee!? Draag Noordermannen uit door een nieuwe polo en zorg hiermee dat mensen in Armenië een voedselpakket kunnen krijgen. Van harte aanbevolen!

READ MORE

november 16, 2020 administratie Geen categorie

Band of brothers: omdat het mag, omdat het moet!

Als Noordermannen hebben we een band. We hebben verbinding, Onze Koning is degene die ons verbindt, niets is sterker. We zijn Unite in Christ. Samen staan we sterk: ook in deze stormachtige tijd.

Onlangs hebben we met de teamleiders van de 10 Noordermannenlocaties een avond van gebed en gesprek gehad over de huidige tijd en hoe we hiermee om kunnen gaan. Gedurende deze avond schreef Dick Zuidema dit gedicht:

Sta op jongens, sta op,
Blijf niet zitten maar ga staan,
Verhef je stem en zeg geen stop,
Het is niet een tijd van wachten maar gaan.

Sta op mijn kinderen en loop,
Kijk niet om maar vooruit,
Het is een weg als vele, als stroop,
Maar kijk omhoog en zing voluit.

Loop mijn kinderen en wandel snel,
Want mijn tijd is kort en vliegt,
Struikel niet en trek aan de bel,
Het is tijd want de aarde griept.

Kom mijn kind kom,
Twijfel niet, anders is het te laat,
Open je ogen: Jezus overwon,
Het is genade waar je ook gaat.

Aan Mijn voeten is de hoogste plaats,
Nederig en stil voorover gebogen,
Wees sterk als een rots die staat,
Het is volbracht geen woord gelogen.

Als Noordermannen zijn we beschikbaar. Beschikbaar om ook in deze tijd doorbraak te willen geven. Doorbraak om mannen elkaar te laten ontmoeten, de vereenzaming tegen te gaan, samen sterk te blijven: Noordermannen avond te houden. Samen verbonden te zijn, Hem te zoeken door gesprek, confrontatie en kameraadschap. 

De 10 Noordermannen locaties gaan na of en waar ze in de komende periode de Noordermannenavonden kunnen oppakken. 

We gaan de volgende mogelijkheden onderzoeken:

  1. Met maximaal 30 mannen mogen we bijeenkomen in een geschikte ruimte, waarbij we de afstands-maatregelen respecteren. En ook al zingen we niet (samen), we mogen wel bijeen komen.
  2. We kunnen “Noordermannen-light” avonden houden: thuis, aan de keukentafel, of in de schuur, ontmoeten 2 of 3 mannen elkaar. Ja, met afstand, maar wel de verbinding.

Unite in Christ is de Christelijke stichting waar Noordermannen deel vanuit maakt. Vanuit deze basis mogen we bijeenkomsten houden. Met respect voor de maatregelen en voor elkaar gaan we aan de slag! Omdat het mag, omdat het moet!

Binnenkort meer info.

Hou je onze website en je email in de gaten? Hou de communicatie open met je plaatselijke team.

READ MORE

november 13, 2020 administratie Geen categorie

THEMA: MAN, WIE BEN JE?!

Toen ik een jaar of 8 geleden over het Zaailand in Leeuwarden liep waar op dat moment druk gewerkt werd aan de opbouw van een groot evenement, werd ik aangesproken door iemand die zei: “Hey jij bent zeker van de audiovisuals” waarop ik wat verbaasd antwoorde: “Nee hoor, ik ben niemand”

Ik heb inderdaad niks te maken met audiovisuals en dat is ook niet mijn werk.
Maar de woorden die ik toen uitsprak zijn me tot op de dag van vandaag bij gebleven…Ik ben helemaal niemand.
Als ik er nu aan terugdenk vraag ik me af of ik misschien ergens bang voor ben geweest…?

Tot mijn bekering in 2014 ben ik vaak zoekende geweest naar mijn identiteit:
Wie ben ik eigenlijk?
En als ik om me heen kijk zijn er tal van “voorbeelden” om mijn identiteit te vormen, me aan te passen naar mijn omgeving. Dat is de makkelijkste weg…of juist niet?

Wat zegt Jezus over onze identiteit?
Wie behoren we eigenlijk te zijn?

Het komende seizoen willen we als Noordermannen samen op zoek naar het antwoordt op deze vraag: MAN, WIE BEN JE?!

Voel je vrij om langs te komen!
Check de agenda voor datums en de verschillende locaties.

Johan van der Veen

READ MORE

Verbinding houden, juist nu!

Noordermannen houden de Verbinding – juist nu!

We missen de Noordermannen avonden. We missen de mannen…. Het komt door deze tijd. Maar wij willen de wachters op de muur zijn! Juist nu willen en gaan we verbinding houden met elkaar en met onze Koning, want juist nu zijn willen we samen sterk zijn. En daarom gaan we digitaal met de Noordermannen!

20200418_143306.jpg

Om in deze tijd handen en voeten te geven aan de verbinding gaan we een drietal Noordermannen-video’s maken, waarbij spreker Gerrit Lolkema ons voorziet van een krachtige en bemoedigende toespraak. Deze video’s worden op Noordermannen locatie opgenomen.

De eerste (vanuit Oldekerk) is inmiddels klaar en is op het Noordermannen Youtube kanaal gezet. We zijn hier erg enthousiast over en (al zeggen we het zelf) het is echt geweldig geworden! Op de foto zie je een moment van de betreffende opnames. Ook de teamleden komen aan het woord.

De volgende 2 video’s worden binnenkort vanuit een locatie in Friesland en Groningen verzorgd.

“Verbinding” hebben we nodig. Met elkaar en met Jezus. Doordat Jezus ons verbindt, zijn we een eenheid, zijn we Unite in Christ. Daarom nodigen we alle Noordermannen en alle andere mannen van het Noorden uit om in contact te komen met een teamlid van een Noordermannen locatie. Mogelijk dat je als Noorderman al vanuit je locatie een mail hebt ontvangen. Mocht dit niet zo zijn, of ben je geen Noorderman (maar wel geïnteresseerd) zoek dan contact met een teamleider!

We nodigen jullie uit om in verbinding met een paar andere mannen een moment te zoeken en de video’s gezamenlijk te gaan bekijken en hierna (digitaal) hierover door te spreken. De video’s laten aan het eind een paar vragen zien waar je met elkaar over kan doorpraten. 

Hieronder staat een emailadres van de teamleider van een locatie die gebruikt kan worden als contactadres.  Voor de video’s heb je een uitnodigingslink nodig en deze kan naar jou doorgestuurd worden.

Zoek de verbinding! Met elkaar en met Hem! Juist Nu. Mannen kijk om je heen: waar kan je een helpende hand zijn, waar kan je een bemoedigend woord geven, waar kan je helpen om verbinding te maken met mensen…

Want ook in deze tijd moedigen wij je aan om de tekst van Jozua 24:15 scherp in je hoofd te hebben!:  “ … kies dan heden wie je dienen wilt, maar ik en mijn familie, wij zullen de Heer dienen.”

Contactpersonen van Noordermannen locaties:

locatie: naam: email adres:
Ureterp Arnaud Dijkstra info@1750nn.nl
Oldekerk Bertwillem Renkema bertwillem@hotmail.com
Veenklooster Arjan Weening a.weening81@gmail.com
Nij Beets Berend Lieuwe Bijleveld berend_lieuwe@hotmail.com
Nijega Anne Brouwer nm.nijega@uniteinchrist.nl
Dwingeloo Nico de Vries nivon@ziggo.nl
Leeuwarden Herman Haarsma hermanenlindahaarsma@gmail.com
Dokkum Jacob Rispens j.rispens@outlook.com
Heerenveen Stephan Hoekstra noordermannen.hveen@gmail.com
Hoogeveen Jens van der Akker jensvandenakker@gmail.com
Algemeen Timothy van der Vliet tvdvliet@chello.nl
  Rob van der Hoek r.vanderhoek@uniteinchrist.nl

Mocht je vragen, opmerkingen of ideeën hebben, dan lezen we deze graag!

READ MORE

maart 13, 2020 administratie Geen categorie

De meerwaarde van Noordermannen

“En het is ook hierin dat Noordermannen z’n meerwaarde heeft”

Laatst mocht ik in Groningen spreken voor de studentenvereniging Ichthus. Een interkerkelijke groep van studenten die gemeenschappelijk hebben dat ze student zijn, in Groningen (op kamers) wonen en hun christen-zijn met elkaar vorm willen geven en beleven.

Ik begon bij hen, met een kijkje te nemen naar de brief van Paulus aan de Efeziërs. Paulus schrijft aan de gemeente in Efeze (een plaatselijke gemeente) over het ontstaan van de kerk (de universele gemeente), de enorme zegeningen die de gemeente heeft ontvangen in Christus en de geweldige roeping die de gemeente als gevolg daarvan meegekregen heeft om de eenheid te bewaren die ze door de Heilige Geest hebben. De gemeente in Efeze worstelt met het vraagstuk van eenheid. In de loop van de tijd is de groep gelovigen uitgegroeid tot een mengelmoes van gelovige Joden en gelovige heidenen. Maar hoe moeten die twee groepen zich tot elkaar verhouden? Paulus gebruikt een principe uit de universele kerk om aan te geven dat ze (theologisch) eigenlijk geen probleem hebben: de Heilige Geest heeft hen namelijk aan elkaar verbonden en ze vormen nu een nieuwe eenheid, het lichaam van Christus, de gemeente. De verdeeldheid die ze ervaren mogen ze en kunnen ze overwinnen door hun kijk en hun denken te veranderen. De eenheid is hun gegeven. In de praktijk is het echter iets waar aandacht en inspanning voor nodig is, aldus Paulus: “Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft” (Ef.4:3 NBV).

Terug naar Groningen. Ik mocht de studenten voorhouden dat ze in een bevoorrechte positie zitten. Waar we in de terugblik op de kerkgeschiedenis van de afgelopen eeuwen, moeten concluderen dat er alleen maar meer verdeeldheid is ontstaan, tot en met het verketteren van elkaar (Ik denk dat Paulus meerdere malen jeukende vingers heeft gehad om opnieuw een brief te schrijven), heeft de recente ontwikkelingen binnen kerkelijk Nederland, de kerken “verplicht” om weer over de kerkmuren heen te kijken en samenwerking te zoeken, om gemeenschappelijke grond te vinden en elkaar weer in de ogen te kunnen zien. De bevoorrechte positie van de Ichthus studenten ligt hierin dat ze elkaar ontmoeten, samen optrekken, elkaar leren kennen en bemoedigen, los van kerkmuren. Ik heb de hoop uitgesproken dat ze alles wat ze hier leren mee nemen naar “hun” kerk en een stilzwijgende revolutie mogen teweegbrengen.

En het is ook hierin dat Noordermannen z’n meerwaarde heeft.

Timothy Van de Vliet

Februari 2020

READ MORE

maart 13, 2020 administratie Geen categorie

De Corona-crisis

UPDATE 4 MEI 2020

Beste mannen,

Verbinding! Dat is wat we in deze tijd graag willen blijven houden. Omdat we momenteel geen Noordermannen avonden kunnen houden, missen we jullie! En daar gaan we wat aan doen!

Daarom gaan we “digitale Noordermannen avonden” organiseren.  Gerrit Lolkema wil ons hierbij als spreker helpen. Lees HIER hoe we met JOU/JULLIE in verbinding willen komen!


Blijf dicht bij God. Zoek steeds Zijn nabijheid en vertrouw op Hem.
Hou contact met elkaar door elkaar te bellen, appen of te mailen. Wees een buddy voor een man uit je groep, van je locatie.

Want ook in deze tijd geldt: samen sterk! Misschien niet fysiek bijeen maar wel in gebed en aandacht één-in-Christus (Unite in Christ).

Wees gezegend!

De overheid heeft een heel pakket aan maatregelen getroffen om de corona uitbraak in te dammen. Deze maatregelen zijn te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

Belangrijkste maatregelen zijn hygiënisch van aard, dat willen zeggen: menselijk contact vermijden door voldoende afstand te houden, geen handen schudden etc.

Activiteiten Unite in Christ

Geplande bijeenkomsten boven de 100 personen kunnen geen doorgang hebben. De activiteiten zoals Onderwijsavonden Aan stromend water en Noordermannen van de komende weken betreffen minder dan 100 personen. Het bestuur van Unite in Christ vindt het van groot belang dat een ieder zich aan de voorgeschreven maatregelen houdt.

Per Noordermannen locatie wordt door het team zelf besloten of het door gaat. Informeer bij de betreffende locatie (kijk op https://www.noordermannen.nl/teams/ voor contactgegevens ) .

Voor wat betreft de Onderwijsavond op 25 maart 2020, is op het moment van schrijven nog geen uitsluitsel gegeven. Houd daarvoor de homepage www.uniteinchrist.nl in de gaten.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen wanneer nodig ook nadere instructies geven. Houd ook rekening met een eventuele nadere aanscherping van de maatregelen. Aan de teamleiders wordt gevraagd om de ontwikkelingen goed te volgen en deze naar het team te communiceren.

Gebed

We willen jullie oproepen de komende tijd de ruimte te nemen te bidden voor onze woonplaatsen en ons volk.

Het is duidelijk een bijzondere periode waarin God ons opwekt om ons aan Hem toe te wijden.

Het bestuur van Unite in Christ,

Piebe van den Berg

READ MORE

februari 13, 2020 administratie Geen categorie

Terugblik: “Niets is zo goed als …”

ONTWAAKT! Terugblik gezamenlijke Noordermannen avond 17 jan 2020: “Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U”

We kijken terug op een prachtige gezamenlijke Noordermannenavond: 17 januari j.l. waren we met ca 500 mannen in Drachten bijeen. In bijgaand filmpje is een impressie van de avond te zien:

Ook deze (jaarlijks terugkerende gezamenlijke) avond kenmerkte zich door de aspecten die we graag in een Noordermannen avond herkennen: lol, verbroedering, eenheid en confrontatie.

EENHEID

Ja, het was een stevig programma. Maar wat was het goed! Het samenzingen! Zo machtig om gezamenlijk als mannen te zingen. Liederen als “Mijn Jezus, mijn redder” en “Jezus Overwinnaar” met zoveel mannenkelen te zingen, zo massaal Hem hiermee groot te maken geeft kippenvel en een enorm grote onderlinge verbondenheid, het zorgt voor eenheid.

ONTWAAKT

De spreker (Jurjen ten Brinke) sprak over ONTWAAKT…. “wat heb je WEL van God gekregen, welk ‘broodje of visje’ heb je WEL gekregen om mee aan de slag te gaan…” Jurjen verhaalde krachtig hoe wij met gewone en (soms ogenschijnlijk) kleine dingen aan de slag mogen gaan, welke God dan kan vergroten tot een zegen voor een ander. En echt iedereen heeft iets waarmee hij of zij WEL aan de slag kan, en zo Zijn Koninkrijk zichtbaar kan maken.

Om te lachen

Johan Albada opende de avond! Mannen mochten bierviltjes naar hem toegooien (in een doos op zijn hoofd) en proberen hiermee een zeer gewilde prijs te bemachtigen: namelijk een blikje ragout met bladerdeegcups. Het was aan de mannen te zien dat deze prijs hen aanspoorde! Helaas was er geen winnaar (het lukte niemand een viltje in de doos te werpen), dus mogelijk komt er volgend jaar een herkansing.

Present en Armenië

Als Noordermannen vinden we het belangrijk dat we woorden met daden combineren: daarom gaan we aan de slag in onze omgeving, maar ook verder weg. Zo hebben we ons verbonden aan Stichting Present en roepen we mannen op om een dag(-deel) aan de slag te gaan bij/voor Stichting Present. Daarnaast zijn we in de afgelopen herfstvakantie actief geweest in Armenië, en willen we daar ook dit jaar weer naar toe. Zo geven we handen en voeten aan gerechtigheid: mensen helpen die goed hulp kunnen gebruiken. Ook met deze nieuwsbrief roepen we jou graag op om je aan te melden voor een Present activiteit of om meer informatie op te doen over onze werkreis naar Armenië. Stuur ons hiervoor een bericht naar: info@uniteinchrist.nl.

Lang leve de weakskiters!

Deze uitspraak maakte onderdeel uit van de getuigenis van Douwe Jan. Douwe Jan is vorig jaar tijdens de gezamenlijke Noordermannen avond stevig door een getuigenis van een andere man geraakt en heeft diezelfde avond (op zijn knieën) tegen God gezegd dat Hij zijn leven om mag gooien. En dat heeft Hij gedaan! Douwe Jan ervaart nu weer Gods liefde, zijn huwelijk is gered en zijn kinderen komen weer bij hem op schoot…. Zijn verhaal is op 17 januari aan de aanwezige mannen verteld. Ook door getuigenissen mogen we ervaren dat God door de Noordermannen heen werkt. We zijn dankbaar en vol verwondering hoe God ons Zijn goud in handen geeft, om hiermee aan de slag te gaan, en zo mannenharten mogen bereiken.

Noordermannen

Noordermannen is een mannenbeweging, onderdeel van Unite in Christ, met als doel mannen te vinden. Te vinden voor de Koning, Hem (weer) te laten ontmoeten, om bewust een keuze te maken. Een keuze gebaseerd op een Bijbeltekst: Jozua 24:15 “…kiest dan heden wie u dienen wilt, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen!”.

Wij gaan graag in de dorpen van Noord-Nederland aan de slag! Aan de slag met mannen die net als ons een verlangen hebben om Gods Koninkrijk zichtbaar te laten worden. In mensenlevens, in straten, in buurten, in Noord-Nederland!

Ervaar jij deze roeping ook, meld je dan a.u.b. via info@uniteinchrist.nl !  We gaan graag met je in gesprek.

Kijk op www.noordermannen.nl waar mannen in Noord-Nederland bijeen komen. Er zijn momenteel 10 locaties. Man, je bent van harte welkom ons een keer te bezoeken en een avond te gaan ervaren.

READ MORE

januari 16, 2020 administratie Geen categorie

Video van Jurjen ten Brinke, Ontwaakt! 17 jan 2020

“Op 17 januari is het zover. De gezamenlijke karakteravond van Noordermannen. Het gaat over: ‘Ontwaakt’. Samen met jou wil ik nadenken over de vraag wat God jou gegeven heeft, om op jouw plek licht in de nacht te zijn.”

READ MORE

december 8, 2019 administratie Geen categorie

17 januari 2020 Noordermannen avond ONTWAAKT!

Mannen, het is tijd om op te staan!

Op 17 januari 2020 komen we als Noordermannen weer gezamenlijk bijeen voor een echte karakteravond. Het zal je wakker maken! Spreker Jurjen ten Brinke zal inhoud geven aan het thema ONTWAAKT! Daarnaast wordt het een avond met ontmoeting, bemoediging, confrontatie, lol en kameraadschap. Samen zijn we één in Hem, samen staan we sterk en daarom nodigen we alle mannen van het Noorden uit om deze avond met ons te beleven.

Locatie: Nipkowlaan 8, 9207 JA Drachten.

Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur.

De toegang is gratis. Carpooling is gewenst.

Mannen word wakker en wees welkom!

READ MORE

november 7, 2019 administratie Geen categorie

Veel geven, én ontvangen!

Het project ‘daken voor Armenië’, dat plaatsvond in de herfstvakantie van 2019 is goed verlopen. Met een groep van 20 personen (17 mannen en 3 vrouwen) hebben we onze handen uit de mouwen gestoken, om iets te kunnen betekenen voor de inwoners van Hartagyugh. Dit is een klein plaatsje in het noordoosten van Armenië, waar onze hulp goed gebruikt kon worden.

Op de gezamenlijke Noordermannen-avond in januari jl. hielden Bram van Dijke van Mensen Kinderen en Harry Boerhof van Noordermannen een presentatie over ‘daken voor Armenië’.

Een oproep om mee te gaan met de groep naar Armenië, om huizen op te knappen. Ik was even onder de indruk van die presentatie; vreselijk dat die mensen zo in armoede leven. Maar de oproep verdween al snel naar de achtergrond.

Geef handen en voeten aan je geloof

God liet het er niet bij zitten; een aantal maanden later kwam mijn vrouw, bij het zoeken naar een activiteit voor mannen, om in ons kerkblad te plaatsen, de flyer van “Daken voor Armenië, geef handen en voeten aan je geloof” tegen! ’s Avonds liet ze ’t mij zien en zei ‘is dit niet iets voor jou?’

Ik nam contact op met Harry Boerhof om te informeren of er nog plek was. Harry gaf aan dat er nog één plekje beschikbaar was, dat ik er maar een nachtje over moest slapen. Dat hoefde ik niet want ik voelde dat ik dit moest doen.

Mijn vrouw was erg verbaasd dat ik niet eerst in mijn agenda keek of het wel paste. Dat deed ik normaal altijd! Ik gaf aan dat ik dit wílde doen en het niet belangrijk was of het paste.

God is erbij, Hij zal ons leiden en beschermen

Nooit gevlogen, niet eerder buiten Europa geweest: het voelde als een grote sprong in het diepe, maar ik wist: God is erbij, Hij zal ons leiden en beschermen.

Het vliegen viel mee, maar de overgang van Nederland naar Armenië was heel groot. Wat een andere wereld, wat een verschil tussen arm en rijk.

De eerste dag verbleven we in Yerevan, en werden we door Miriam (tolk, van Armeense afkomst) rondgeleid: we mochten proeven van de geschiedenis, werden getroffen door de genocide door de Turken:  dit wordt niet erkend door de wereld. Daar word je stil van.

De verbondenheid duidelijk voelbaar

Op zondag de dienst van de Evangelische gemeente bezocht waar Miriam en haar vader lid van zijn. Miriam en haar vader zijn 4 jaar in Nederland geweest, ze hebben in die tijd goed Nederlands leren spreken. Ze zijn terug gegaan naar Armenië omdat hen geen asiel werd verleend. Daardoor konden zij ons in ‘het Nederlands’ rondleiden en ook de dienst vertalen.

Een indrukwekkende dienst waarbij de verbondenheid in de Geest duidelijk voelbaar was. Ik raakte onder de indruk van het vertrouwen, de rust, bescheidenheid en blijheid die de mensen daar uitstralen.

Het was die zondag dankdag voor het gewas. In de preek werd gesproken over de druivenrank die voor in de kerk stond. Een deel van de druiven was echt, en een deel nep. Wij moesten goed kijken om het verschil te kunnen zien. Maar Jezus kent de inhoud van de druif en weet wat voor vruchten het zijn.

Jezus zei ook ‘Ík ben de wijnstok en jullie de ranken’. Ben jij een rank en wát voor vruchten draag jij? Het was zo beeldend, het raakte me in deze omgeving en met onze missie ‘daken voor Armenië’ heel diep.

Wat een armoede, wat een bouwvallen

Na de dienst gingen we op weg naar het dorp Hartagyugh, ons doel! Voor het donker bij de 5 woningen langs.

Dat was schrikken: wat een armoede, wat een bouwvallen. Bij het eerste huis dacht ik ‘waar beginnen we aan’, maar bij het laatste huisje dacht ik ‘laten we snel aan de slag gaan’.

We vormden twee dakploegen, een metsel- en een betonploeg. Niet alleen daken vervangen, maar ook wanden metselen, en houten vloeren vervangen voor betonvloeren. De woningen die we aanpakten kregen nieuwe kunststofkozijnen met dubbel glas, dat werd diezelfde week door de plaatselijke aannemer uitgevoerd.

Alle teams werkten hard, en ook de 3 dames deden voluit mee. Ook zorgden zij voor het ontbijt en avondeten én zorgden ze ervoor dat het geen ‘mannen huishouding’ werd.

Bijzondere band

We hebben een bijzondere band gekregen met de bewoners van de woningen, je bent immers een hele dag bij hen over de vloer en wat hielpen ze mee!

We aten tussen de middag bij hen, en onze tolk Marian verduidelijkte veel; soms had je geen idee wat je te eten kreeg. De taalbarrière was groot, ze spreken daar geen Engels. Maar met handen, voeten en ogen aanwijzen kom je een heel eind. Het was bijzonder!

De Armenen zijn zeer behulpzaam, gastvrij en bescheiden. Ze waren behoorlijk onder de indruk dat Nederlanders hun werk voor een week opgeven, helemaal naar hun dorp komen om hun te helpen, wat waren ze dankbaar! Wat voelden wij ons verbonden met hen.

‘Thank yuo’

Aan het einde van de week werden wij uitgenodigd voor een optreden van de dorpskinderen: zij voerden verschillende volksdansen voor ons op en besloten de voorstelling met ‘thank you’ in letters…

Tot slot gingen we nog één keer bij de woningen langs om afscheid te nemen. Daar waren emotionele momenten bij: we hebben ze mogen helpen en bij hun binnen mogen kijken.

Marian vertaalde hun dankwoord: “hartelijk dank, jullie hebben niet alleen financieel gegeven, maar ons ook liefde en geestelijke eenheid doen ervaren”. 

We mogen terugkijken op een prachtig resultaat. Het was misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar zij die die druppel ontvingen zijn zeer dankbaar. We hebben veel mogen geven, maar nog meer mogen ontvangen.

Een week met persoonlijke leermomenten; nederig zijn,  open en écht zijn, je gevoelens laten zien…. Dank aan mijn Hemelse Vader!

Samen in de naam van Jezus

Op de slotavond hebben we samen met tolk Marian en haar man en drie lokale mannen de maaltijd gebruikt en bad Marian in het Aramees het ”Onze Vader” en wij in het Nederlands. Daarna zongen we  “Samen in de naam van Jezus”.

De tekst van dit lied heeft, door deze week, voor mij een veel diepere betekenis gekregen.

De organisaties Mensenkinderen, Werkgroep Armenië Diever, en Noordermannen hartelijk dank, dank aan alle groepsleden, wat hebben wij samen een bijzondere week meegemaakt. Maar de meeste dank aan Vader God! Waar zouden we zijn zonder Hem!

Bert Vrijhof

De wereld leren kennen

Ik ben Andele Hellema, 21 jaar en ik wil wat betekenen voor de medemens. Door dit project heb ik het christendom meegemaakt in een ander land en mensen leren kennen met een andere denkwijze. Het is voor iedereen goed om een keer uit je comfort zone te stappen en de wereld te leren kennen zoals deze is.

Het Project is opgezet door de christelijke gemeente in Diever, in combinatie met Stichting Mensenkinderen. Tijdens de voorbereidingen is er ook hulp ingeroepen van de Noordermannen. Zij hebben meegeholpen om dit project te financieren en er zijn een aantal van de Noordermannen mee geweest.

Het doel van het project was om 5 huizen te voorzien van goeie daken, maar dit is gaandeweg de voorbereidingen veranderd. Wij hebben als gezamenlijke groep/team in 5 dagen, 5 huizen voorzien van nieuwe daken. Ook hebben we een betonvloer, kunststofkozijnen (dubbelglas) en elektriciteit aangebracht. Voor enkele huizen hebben wij zelfs hele muren gebouwd. Als groep werkten we als een team en elke avond zorgden we voor een goede saamhorigheid, doormiddel van een hapje en een drankje tijdens de voorbereidingen voor de volgende dag.

In de afgelopen jaren heeft het dorp Hartagyugh grote sprongen gemaakt. De mensen hebben weer energie gekregen om verder te gaan met hun toch wel sobere leven. In vorige projecten is er de mensen geleerd hoe ze de grond op een andere manier kunnen bewerken, om zo tot een betere en gezondere oogst te komen en er zijn nu al enkele goeie oogsten geweest. In het afgelopen jaar is er ook een irrigatiesysteem aangebracht, om zo ook te zorgen voor een betere oogst.

Onze aanwezigheid en werkwijze heeft de mensen geïnspireerd en heeft hen aan het denken gezet. Wij hopen dat het dorp deze stappen blijft nemen, zodat ze kunnen bouwen aan hunzelf en niet blijven hangen in dit overlevingsinstinct. Wij zullen dit dorp blijven steunen en hulp bieden, waar nodig.

Hieronder een foto van één van de verbouwde huizen. Zoals je kunt zien heeft dit huis nu een goed dak en goeie muren. Er is een betonnen vloer aangebracht in dit huis en het huis heeft nieuwe deuren gekregen. Ook kun je op de foto de nieuwe kozijnen zien.

De linker foto is hoe het was en de rechter foto is het eindresultaat.

READ MORE