Door: Han Jansen

Enkele persoonlijke vragen:

  • 1. Wie wil jij dienen?
  • 2. Wat helpt jou om te blijven groeien?
  • 3. Wie is jouw mentor?

Wat hebben deze vragen met Noordermannen te maken?
Een beweging zet mensen in beweging. Dat is wel de bedoeling.

  1. Wie wil jij dienen?

Een basistekst voor de Noordermannen is Jozua 24:15 (kerngedachte).
Jozua vraagt aan jou: “Kies vandaag nog. Wie wil jij dienen?”
Jozua: “Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen.”

  1. Wat helpt jou om geestelijk te blijven groeien?

Noordermannen komen ongeveer 10 maal per jaar samen (buiten coronatijd).
Tweemaal alle locaties gezamenlijk. Achtmaal per locatie als Plaatselijke Groep.
Deze avonden kunnen je helpen te blijven groeien. Verbondenheid ervaren, een luisterend oor vinden, vriendschap en herkenning vinden, je openlijk kunnen uitspreken, bemoedigd worden.
Dit kan bijdragen aan jouw geestelijke groei.

Er is meer!

  1. Wie is jouw mentor?

Een mentor is iemand waarmee je een persoonlijke relatie hebt. Hij draagt kennis of ervaring aan jou over (op een geschikt moment en op de juiste manier), zodat het jouw ontwikkeling en mogelijkheden vergemakkelijkt.

Dit kan op veel manieren.

Jezus vraagt met verbazing: “Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?”
(blinde vlek, mentor nodig om blinde vlekken te ontdekken. Mattheus 7:3 HSV)

Droom van Han voor de Noordermannen:
Iedereen (die dat wil) heeft een mentor.
Een plaatselijke Noordermannengroep heeft een Plaatselijk Team van vaste medewerkers onder leiding van een Plaatselijk Leider.
De hele Noordermannen beweging wordt geleid door een Kernteam.
Op dit moment bestaat dat kernteam uit: Rob van der Hoek, Han Jansen, Johan van der Veen en Timothy van der Vliet.
Vanuit het kernteam is Han mentor voor de plaatselijke leiders (wie dat willen)
De plaatselijke leider is mentor voor elk lid van zijn plaatselijk team (wie dat wil)
De leden van het plaatselijk team zijn mentor van mensen uit de plaatselijke Noordermannen groep (wie dat willen).

Tot zover deze droom.

Verzoek van Han:  
Wil je als lid van een plaatselijk team en als Plaatselijk Leider nadenken over deze droom? En wil je er ook wat breder over denken?

  • Zou ik een mentor willen hebben?

  • Zou ik een mentor willen zijn?

  • Wil ik daarover eens praten met iemand?

Han is zelf mentor van diverse mannen en hij heeft zelf ook een mentor.
Zijn ervaringen zijn heel positief.

Zo groeien de Noordermannen naar een beweging met een hecht relatienetwerk.