Bij het terugkijken naar het afgelopen Noordermannen seizoen, maar ook kijkend naar het komende seizoen, passen de woorden van het lied ‘Houd vol’. Een lied wat oproept om vol te houden, de zegetocht te volbrengen. Daarom tussendoor fragmenten uit dit lied.

Wij zijn het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar

Sprakeloos zijn we als we zien wat Gods Geest uitwerkt. De mannenbeweging groeit. Heel veel mannen hebben ook afgelopen seizoen ervaren wát een geweldige Koning we samen hebben. Onze gezamenlijke avond in januari had als thema “Voorop in de strijd”. We werden aangemoedigd om de goede strijd te blijven strijden. Vanuit 9 locaties zijn we in Noord-Nederland actief. Mannen komen en mannen gaan. Jezus’ blauwe Koninklijke banier gaat ze als overwinningsteken voorop.

Het is een zegetocht van heiligen en twijfelaars bij elkaar, maar kijk: wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Deze mannen geven gezamenlijk invulling aan een netwerk van kameraden, inspireren en prikkelen elkaar, groeien in geloof (discipelschap), nemen stappen naar hun droom, hun passie en bouwen! Bouwen op het Fundament; voor hun gezinnen, hun omgeving.

We blijven alert! We hebben elkaar nodig om de passie te bewaren, elkaar te steunen en zo gezamenlijk een werkplaats van de Heilige Geest te zijn. Alleen hierdoor blijven we in staat voorop in de Strijd te gaan, en mee te bewegen met datgene wat op ons pad komt.

En nu wij zijn omringd door zoveel helden, die ons voor zijn gegaan.
Nu geven wij niet op, het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Helden zijn het: de mannen van de locaties die telkens weer de mannen-avonden voorbereiden. Ze gaan door dik en dun, worden maten van elkaar en vormen diepe vriendschappen. Zij zijn het die op de mannenavonden voorop in de strijd gaan. Zij dragen onze passie uit, namelijk dat meer en meer mannen onze Koning (weer) leren kennen en hierdoor Gods Vaderhart in hun omgeving laten zien.

Mooi is een steviger kernteam om de groei van de mannenbeweging op een verfrissende manier inhoud te kunnen gaan geven.

Laat maar komen, wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen.

Na de zomerperiode gaan we in oktober weer van start. Zo zijn de eerste sprekers zijn al weer geboekt. We verwelkomen straks weer alle mannen van het Noorden!  We zijn met mannen vanuit de stad Groningen in gesprek om ook hier een Noordermannen-locatie te starten! Op 12 januari 2018 zal Wim Hoddenbagh ons als spreker op onze gezamenlijke avond toespreken. Enthousiast kijken we uit wat onze Heer komend seizoen voor ons in petto heeft! Laat maar komen, wat hierna komt!

Houd vol, Houd vol !
Hij laat niet los.
God is voor ons, God is naast ons, God is altijd om ons heen !
Laat maar komen, wat hierna komt, want Hij laat ons nooit alleen !

P.s. Hieronder is het lied te beluisteren.