Noordermannen: Ben je beschikbaar?

Het zijn bijzondere tijden en we kunnen niet meer om COVID heen, toch?

Als we even teruggaan naar de start van dit seizoen, dan kunnen we terugkijken op een team van mannen dat enthousiast is om te starten. Een mooie en spannende uitdaging ligt klaar in een nieuw thema: “Man, wie ben je?!”

Samen mogen we ontdekken waar onze identiteit ligt en gaan we de verbinding zoeken met God én met elkaar. Het is goed om mannen te ontmoeten, te bemoedigen, en met elkaar de uitdaging te zoeken om uit te stappen in geloof.

Helaas moesten we kort na de start van het seizoen besluiten om tijdelijk te stoppen. Door de nieuwe richtlijnen van het RIVM was het tijdelijk niet gewenst om in groepen bij elkaar te komen.

Even voelde dit als verslagen zijn, alsof ons de mond gesnoerd wordt. Echter zijn de regels er niet voor niks en is de regering ons gegeven.

Maar toch:  we laten het er niet bij zitten!

We dienen een God die perspectief biedt in álle omstandigheden, Hij is Dezelfde gister, vandaag en tot in eeuwigheid! Daar kan COVID niks aan veranderen en dwars door alles heen mogen wij
aan de slag met het Goud dat Hij ons in handen geeft.

Wij kunnen niet om COVID heen, maar samen met Hem gaan we op zoek naar (creatieve) mogelijkheden. Dat vraagt om beschikbaarheid, dat vereist doorbraak!

In Johannes 3:16 staat: “God heeft de wereld zo lief gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven”. Hij heeft gegeven opdat wij mogen geven! We mogen uitdelen van de rijkdom die Hij ons geeft, maar de vraag is: Zijn wij beschikbaar?

Het antwoord is JA! En we zetten de schouders eronder. We maken een doorstart vanuit geloof dat God zal voorzien in de creativiteit en in alles wat nodig is om mannen in het Noorden te bereiken met
het goede nieuws. De aanpak is per locatie verschillend. De eerste avonden staan alweer gepland en het enthousiasme is niet bekoeld. We gaan ervoor! Unite in Christ is de Christelijke stichting waar Noordermannen deel vanuit maakt. Vanuit deze basis mogen we bijeenkomsten houden, kleine en grotere. 


“Man, wie ben je in tijden van Corona?!”

Jij bent van harte uitgenodigd op een van onze locaties om samen hiernaar op zoek te gaan. Hou je onze website en je email in de gaten? Hou de communicatie open met je plaatselijke team.

NB:  Op elke NM locatie gaan we in alle voorzichtigheid om met elkaars gezondheid en worden de  regels van het RIVM opgevolgd.

Namens kernteam Noordermannen,

Johan van der Veen