Noordermannen Veenklooster pakken de ruimte die er wel is!


Wat doe je als je als groep mannen tijdelijk niet bijeen kan komen? ‘We hebben dit met onze spreker besproken’, vertelt Arjan Weening van Noordermannen Veenklooster. ‘Onze spreker Gerbram Heek, kwam met een idee: Een online avond organiseren in de setting van voetbal international’. Met een aantal mannen om tafel die met elkaar in gesprek gaan. Vrijdagavond 9 april 2021 is er zo een online mannenavond gehouden. ‘Voor deze avond waren de mannen van alle 10 Noordermannen locaties uit Friesland, Groningen en Drenthe uitgenodigd’. 

Ontmoeten geeft moed
‘In deze tijd missen we de persoonlijke ontmoetingen op zondag’, geeft Gerbram Heek aan. ‘En dan vooral het zingen en het met elkaar koffiedrinken. Maar we komen er ook achter dat kerk zijn meer is dan de zondagochtend. Laten we dan ook als kerk investeren in kleine groepen’. Via de chat kwam de tip om naar elkaar wat vaker een belletje of appje te doen. ‘Door elkaar op te zoeken en in kleine groepen of duo’s bij elkaar te zijn sterken we elkaar in geloof. Net zoals Timotheüs de Thessalonicenzen aanmoedigde in geloof. We kunnen juist nu als christen het verschil maken door een hoopvol verhaal te vertellen. Namelijk dat Jezus ons fundament is. Met Zijn geestelijke wapenuitrusting staan wij sterk’.

Noordermannen
Noordermannen is een onderdeel van Unite in Christ. Het is een unieke beweging van mannen die samenkomen op 10 locaties in Noord-Nederland. Alle soorten en maten van mannen zijn welkom. De beweging gaat over alle kerkmuren heen. In Veenklooster bestaat het seizoen uit 9 avonden oftewel karakteravonden. Dit zijn avonden om elkaar te ontmoeten, met elkaar te zingen, te luisteren, te lachen en hier mag een biertje bij.

Dorpentocht 316
‘Hoe verschillend we ook zijn, we hebben hetzelfde verlangen’, zegt Johan van der Veen, gespreksleider van de avond en lid van het kernteam van de Noordermannen. ‘Ons verlangen, het verlangen van Unite in Christ, is om de liefde van God uit te dragen in Noord Nederland. Dorpentocht 316 is een nieuw initiatief om dit verlangen handen en voeten te geven. Tussen Pasen en Pinksteren trekken we met het kruis door Noord Nederland. Het doel van de tocht is om christenen in de woonplaatsen te verbinden en op te roepen tot gebed voor een geestelijke opwekking. Zodat er een mars voor eenheid in Christus ontstaat. Daarnaast is de tocht een oproep tot verootmoediging. We bidden namelijk met Jezus mee: Vader, laat hen (christenen) één zijn, zodat de wereld ziet dat U Mij gezonden hebt (Joh. 17). Je bent van harte uitgenodigd om mee te lopen of de tocht thuis zelf te beleven. Kijk voor meer informatie op www.uniteinchrist.nl’.