ONTWAAKT! Terugblik gezamenlijke Noordermannen avond 17 jan 2020: “Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U”

We kijken terug op een prachtige gezamenlijke Noordermannenavond: 17 januari j.l. waren we met ca 500 mannen in Drachten bijeen. In bijgaand filmpje is een impressie van de avond te zien:

Ook deze (jaarlijks terugkerende gezamenlijke) avond kenmerkte zich door de aspecten die we graag in een Noordermannen avond herkennen: lol, verbroedering, eenheid en confrontatie.

EENHEID

Ja, het was een stevig programma. Maar wat was het goed! Het samenzingen! Zo machtig om gezamenlijk als mannen te zingen. Liederen als “Mijn Jezus, mijn redder” en “Jezus Overwinnaar” met zoveel mannenkelen te zingen, zo massaal Hem hiermee groot te maken geeft kippenvel en een enorm grote onderlinge verbondenheid, het zorgt voor eenheid.

ONTWAAKT

De spreker (Jurjen ten Brinke) sprak over ONTWAAKT…. “wat heb je WEL van God gekregen, welk ‘broodje of visje’ heb je WEL gekregen om mee aan de slag te gaan…” Jurjen verhaalde krachtig hoe wij met gewone en (soms ogenschijnlijk) kleine dingen aan de slag mogen gaan, welke God dan kan vergroten tot een zegen voor een ander. En echt iedereen heeft iets waarmee hij of zij WEL aan de slag kan, en zo Zijn Koninkrijk zichtbaar kan maken.

Om te lachen

Johan Albada opende de avond! Mannen mochten bierviltjes naar hem toegooien (in een doos op zijn hoofd) en proberen hiermee een zeer gewilde prijs te bemachtigen: namelijk een blikje ragout met bladerdeegcups. Het was aan de mannen te zien dat deze prijs hen aanspoorde! Helaas was er geen winnaar (het lukte niemand een viltje in de doos te werpen), dus mogelijk komt er volgend jaar een herkansing.

Present en Armenië

Als Noordermannen vinden we het belangrijk dat we woorden met daden combineren: daarom gaan we aan de slag in onze omgeving, maar ook verder weg. Zo hebben we ons verbonden aan Stichting Present en roepen we mannen op om een dag(-deel) aan de slag te gaan bij/voor Stichting Present. Daarnaast zijn we in de afgelopen herfstvakantie actief geweest in Armenië, en willen we daar ook dit jaar weer naar toe. Zo geven we handen en voeten aan gerechtigheid: mensen helpen die goed hulp kunnen gebruiken. Ook met deze nieuwsbrief roepen we jou graag op om je aan te melden voor een Present activiteit of om meer informatie op te doen over onze werkreis naar Armenië. Stuur ons hiervoor een bericht naar: info@uniteinchrist.nl.

Lang leve de weakskiters!

Deze uitspraak maakte onderdeel uit van de getuigenis van Douwe Jan. Douwe Jan is vorig jaar tijdens de gezamenlijke Noordermannen avond stevig door een getuigenis van een andere man geraakt en heeft diezelfde avond (op zijn knieën) tegen God gezegd dat Hij zijn leven om mag gooien. En dat heeft Hij gedaan! Douwe Jan ervaart nu weer Gods liefde, zijn huwelijk is gered en zijn kinderen komen weer bij hem op schoot…. Zijn verhaal is op 17 januari aan de aanwezige mannen verteld. Ook door getuigenissen mogen we ervaren dat God door de Noordermannen heen werkt. We zijn dankbaar en vol verwondering hoe God ons Zijn goud in handen geeft, om hiermee aan de slag te gaan, en zo mannenharten mogen bereiken.

Noordermannen

Noordermannen is een mannenbeweging, onderdeel van Unite in Christ, met als doel mannen te vinden. Te vinden voor de Koning, Hem (weer) te laten ontmoeten, om bewust een keuze te maken. Een keuze gebaseerd op een Bijbeltekst: Jozua 24:15 “…kiest dan heden wie u dienen wilt, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen!”.

Wij gaan graag in de dorpen van Noord-Nederland aan de slag! Aan de slag met mannen die net als ons een verlangen hebben om Gods Koninkrijk zichtbaar te laten worden. In mensenlevens, in straten, in buurten, in Noord-Nederland!

Ervaar jij deze roeping ook, meld je dan a.u.b. via info@uniteinchrist.nl !  We gaan graag met je in gesprek.

Kijk op www.noordermannen.nl waar mannen in Noord-Nederland bijeen komen. Er zijn momenteel 10 locaties. Man, je bent van harte welkom ons een keer te bezoeken en een avond te gaan ervaren.