Jezus zegt: Volg Mij!

Hoe mooi en hoe heerlijk, als wij als familie, als broers en als zussen, samen bij elkaar komen.

Samen in eenheid Hem volgen en groot maken.

Pinksterfeest 316 is een plek in de natuur waar je samen optrekt en je geloof verdiept. Een feest voor jong en oud met een programma, waar onder diensten, verdiepingsmomenten en ontspannende en sportieve activiteiten!

Pinksterfeest 316 is dit jaar van vrijdag 3 tot en met maandag 6 juni 2022. Dit vindt plaats in Wijnjewoude – Ald Duerswâld. Een centrale plek in Noord-Nederland.

Je kunt hier komen kamperen en samen het weekend beleven, maar natuurlijk ook voor één dag komen. Als groep kamperen is ook mogelijk.

Toegang en parkeren is gratis. Voor kamperen wordt wel een bijdrage gevraagd. Er is collecte voor de onkosten.

Wees welkom!

Kijk op www.pinksterfeest316.nl voor meer informatie