UPDATE 4 MEI 2020

Beste mannen,

Verbinding! Dat is wat we in deze tijd graag willen blijven houden. Omdat we momenteel geen Noordermannen avonden kunnen houden, missen we jullie! En daar gaan we wat aan doen!

Daarom gaan we “digitale Noordermannen avonden” organiseren.  Gerrit Lolkema wil ons hierbij als spreker helpen. Lees HIER hoe we met JOU/JULLIE in verbinding willen komen!


Blijf dicht bij God. Zoek steeds Zijn nabijheid en vertrouw op Hem.
Hou contact met elkaar door elkaar te bellen, appen of te mailen. Wees een buddy voor een man uit je groep, van je locatie.

Want ook in deze tijd geldt: samen sterk! Misschien niet fysiek bijeen maar wel in gebed en aandacht één-in-Christus (Unite in Christ).

Wees gezegend!

De overheid heeft een heel pakket aan maatregelen getroffen om de corona uitbraak in te dammen. Deze maatregelen zijn te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-coronavirus-in-nederland

Belangrijkste maatregelen zijn hygiënisch van aard, dat willen zeggen: menselijk contact vermijden door voldoende afstand te houden, geen handen schudden etc.

Activiteiten Unite in Christ

Geplande bijeenkomsten boven de 100 personen kunnen geen doorgang hebben. De activiteiten zoals Onderwijsavonden Aan stromend water en Noordermannen van de komende weken betreffen minder dan 100 personen. Het bestuur van Unite in Christ vindt het van groot belang dat een ieder zich aan de voorgeschreven maatregelen houdt.

Per Noordermannen locatie wordt door het team zelf besloten of het door gaat. Informeer bij de betreffende locatie (kijk op https://www.noordermannen.nl/teams/ voor contactgegevens ) .

Voor wat betreft de Onderwijsavond op 25 maart 2020, is op het moment van schrijven nog geen uitsluitsel gegeven. Houd daarvoor de homepage www.uniteinchrist.nl in de gaten.

Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen wanneer nodig ook nadere instructies geven. Houd ook rekening met een eventuele nadere aanscherping van de maatregelen. Aan de teamleiders wordt gevraagd om de ontwikkelingen goed te volgen en deze naar het team te communiceren.

Gebed

We willen jullie oproepen de komende tijd de ruimte te nemen te bidden voor onze woonplaatsen en ons volk.

Het is duidelijk een bijzondere periode waarin God ons opwekt om ons aan Hem toe te wijden.

Het bestuur van Unite in Christ,

Piebe van den Berg