februari 13, 2020 administratie Geen categorie

Terugblik: “Niets is zo goed als …”

ONTWAAKT! Terugblik gezamenlijke Noordermannen avond 17 jan 2020: “Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U”

We kijken terug op een prachtige gezamenlijke Noordermannenavond: 17 januari j.l. waren we met ca 500 mannen in Drachten bijeen. In bijgaand filmpje is een impressie van de avond te zien:

Ook deze (jaarlijks terugkerende gezamenlijke) avond kenmerkte zich door de aspecten die we graag in een Noordermannen avond herkennen: lol, verbroedering, eenheid en confrontatie.

EENHEID

Ja, het was een stevig programma. Maar wat was het goed! Het samenzingen! Zo machtig om gezamenlijk als mannen te zingen. Liederen als “Mijn Jezus, mijn redder” en “Jezus Overwinnaar” met zoveel mannenkelen te zingen, zo massaal Hem hiermee groot te maken geeft kippenvel en een enorm grote onderlinge verbondenheid, het zorgt voor eenheid.

ONTWAAKT

De spreker (Jurjen ten Brinke) sprak over ONTWAAKT…. “wat heb je WEL van God gekregen, welk ‘broodje of visje’ heb je WEL gekregen om mee aan de slag te gaan…” Jurjen verhaalde krachtig hoe wij met gewone en (soms ogenschijnlijk) kleine dingen aan de slag mogen gaan, welke God dan kan vergroten tot een zegen voor een ander. En echt iedereen heeft iets waarmee hij of zij WEL aan de slag kan, en zo Zijn Koninkrijk zichtbaar kan maken.

Om te lachen

Johan Albada opende de avond! Mannen mochten bierviltjes naar hem toegooien (in een doos op zijn hoofd) en proberen hiermee een zeer gewilde prijs te bemachtigen: namelijk een blikje ragout met bladerdeegcups. Het was aan de mannen te zien dat deze prijs hen aanspoorde! Helaas was er geen winnaar (het lukte niemand een viltje in de doos te werpen), dus mogelijk komt er volgend jaar een herkansing.

Present en Armenië

Als Noordermannen vinden we het belangrijk dat we woorden met daden combineren: daarom gaan we aan de slag in onze omgeving, maar ook verder weg. Zo hebben we ons verbonden aan Stichting Present en roepen we mannen op om een dag(-deel) aan de slag te gaan bij/voor Stichting Present. Daarnaast zijn we in de afgelopen herfstvakantie actief geweest in Armenië, en willen we daar ook dit jaar weer naar toe. Zo geven we handen en voeten aan gerechtigheid: mensen helpen die goed hulp kunnen gebruiken. Ook met deze nieuwsbrief roepen we jou graag op om je aan te melden voor een Present activiteit of om meer informatie op te doen over onze werkreis naar Armenië. Stuur ons hiervoor een bericht naar: info@uniteinchrist.nl.

Lang leve de weakskiters!

Deze uitspraak maakte onderdeel uit van de getuigenis van Douwe Jan. Douwe Jan is vorig jaar tijdens de gezamenlijke Noordermannen avond stevig door een getuigenis van een andere man geraakt en heeft diezelfde avond (op zijn knieën) tegen God gezegd dat Hij zijn leven om mag gooien. En dat heeft Hij gedaan! Douwe Jan ervaart nu weer Gods liefde, zijn huwelijk is gered en zijn kinderen komen weer bij hem op schoot…. Zijn verhaal is op 17 januari aan de aanwezige mannen verteld. Ook door getuigenissen mogen we ervaren dat God door de Noordermannen heen werkt. We zijn dankbaar en vol verwondering hoe God ons Zijn goud in handen geeft, om hiermee aan de slag te gaan, en zo mannenharten mogen bereiken.

Noordermannen

Noordermannen is een mannenbeweging, onderdeel van Unite in Christ, met als doel mannen te vinden. Te vinden voor de Koning, Hem (weer) te laten ontmoeten, om bewust een keuze te maken. Een keuze gebaseerd op een Bijbeltekst: Jozua 24:15 “…kiest dan heden wie u dienen wilt, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen!”.

Wij gaan graag in de dorpen van Noord-Nederland aan de slag! Aan de slag met mannen die net als ons een verlangen hebben om Gods Koninkrijk zichtbaar te laten worden. In mensenlevens, in straten, in buurten, in Noord-Nederland!

Ervaar jij deze roeping ook, meld je dan a.u.b. via info@uniteinchrist.nl !  We gaan graag met je in gesprek.

Kijk op www.noordermannen.nl waar mannen in Noord-Nederland bijeen komen. Er zijn momenteel 10 locaties. Man, je bent van harte welkom ons een keer te bezoeken en een avond te gaan ervaren.

READ MORE

januari 16, 2020 administratie Geen categorie

Video van Jurjen ten Brinke, Ontwaakt! 17 jan 2020

“Op 17 januari is het zover. De gezamenlijke karakteravond van Noordermannen. Het gaat over: ‘Ontwaakt’. Samen met jou wil ik nadenken over de vraag wat God jou gegeven heeft, om op jouw plek licht in de nacht te zijn.”

READ MORE

december 8, 2019 administratie Geen categorie

17 januari 2020 Noordermannen avond ONTWAAKT!

Mannen, het is tijd om op te staan!

Op 17 januari 2020 komen we als Noordermannen weer gezamenlijk bijeen voor een echte karakteravond. Het zal je wakker maken! Spreker Jurjen ten Brinke zal inhoud geven aan het thema ONTWAAKT! Daarnaast wordt het een avond met ontmoeting, bemoediging, confrontatie, lol en kameraadschap. Samen zijn we één in Hem, samen staan we sterk en daarom nodigen we alle mannen van het Noorden uit om deze avond met ons te beleven.

Locatie: Nipkowlaan 8, 9207 JA Drachten.

Inloop 19.30 uur, start 20.00 uur.

De toegang is gratis. Carpooling is gewenst.

Mannen word wakker en wees welkom!

READ MORE

november 7, 2019 administratie Geen categorie

Veel geven, én ontvangen!

Het project ‘daken voor Armenië’, dat plaatsvond in de herfstvakantie van 2019 is goed verlopen. Met een groep van 20 personen (17 mannen en 3 vrouwen) hebben we onze handen uit de mouwen gestoken, om iets te kunnen betekenen voor de inwoners van Hartagyugh. Dit is een klein plaatsje in het noordoosten van Armenië, waar onze hulp goed gebruikt kon worden.

Op de gezamenlijke Noordermannen-avond in januari jl. hielden Bram van Dijke van Mensen Kinderen en Harry Boerhof van Noordermannen een presentatie over ‘daken voor Armenië’.

Een oproep om mee te gaan met de groep naar Armenië, om huizen op te knappen. Ik was even onder de indruk van die presentatie; vreselijk dat die mensen zo in armoede leven. Maar de oproep verdween al snel naar de achtergrond.

Geef handen en voeten aan je geloof

God liet het er niet bij zitten; een aantal maanden later kwam mijn vrouw, bij het zoeken naar een activiteit voor mannen, om in ons kerkblad te plaatsen, de flyer van “Daken voor Armenië, geef handen en voeten aan je geloof” tegen! ’s Avonds liet ze ’t mij zien en zei ‘is dit niet iets voor jou?’

Ik nam contact op met Harry Boerhof om te informeren of er nog plek was. Harry gaf aan dat er nog één plekje beschikbaar was, dat ik er maar een nachtje over moest slapen. Dat hoefde ik niet want ik voelde dat ik dit moest doen.

Mijn vrouw was erg verbaasd dat ik niet eerst in mijn agenda keek of het wel paste. Dat deed ik normaal altijd! Ik gaf aan dat ik dit wílde doen en het niet belangrijk was of het paste.

God is erbij, Hij zal ons leiden en beschermen

Nooit gevlogen, niet eerder buiten Europa geweest: het voelde als een grote sprong in het diepe, maar ik wist: God is erbij, Hij zal ons leiden en beschermen.

Het vliegen viel mee, maar de overgang van Nederland naar Armenië was heel groot. Wat een andere wereld, wat een verschil tussen arm en rijk.

De eerste dag verbleven we in Yerevan, en werden we door Miriam (tolk, van Armeense afkomst) rondgeleid: we mochten proeven van de geschiedenis, werden getroffen door de genocide door de Turken:  dit wordt niet erkend door de wereld. Daar word je stil van.

De verbondenheid duidelijk voelbaar

Op zondag de dienst van de Evangelische gemeente bezocht waar Miriam en haar vader lid van zijn. Miriam en haar vader zijn 4 jaar in Nederland geweest, ze hebben in die tijd goed Nederlands leren spreken. Ze zijn terug gegaan naar Armenië omdat hen geen asiel werd verleend. Daardoor konden zij ons in ‘het Nederlands’ rondleiden en ook de dienst vertalen.

Een indrukwekkende dienst waarbij de verbondenheid in de Geest duidelijk voelbaar was. Ik raakte onder de indruk van het vertrouwen, de rust, bescheidenheid en blijheid die de mensen daar uitstralen.

Het was die zondag dankdag voor het gewas. In de preek werd gesproken over de druivenrank die voor in de kerk stond. Een deel van de druiven was echt, en een deel nep. Wij moesten goed kijken om het verschil te kunnen zien. Maar Jezus kent de inhoud van de druif en weet wat voor vruchten het zijn.

Jezus zei ook ‘Ík ben de wijnstok en jullie de ranken’. Ben jij een rank en wát voor vruchten draag jij? Het was zo beeldend, het raakte me in deze omgeving en met onze missie ‘daken voor Armenië’ heel diep.

Wat een armoede, wat een bouwvallen

Na de dienst gingen we op weg naar het dorp Hartagyugh, ons doel! Voor het donker bij de 5 woningen langs.

Dat was schrikken: wat een armoede, wat een bouwvallen. Bij het eerste huis dacht ik ‘waar beginnen we aan’, maar bij het laatste huisje dacht ik ‘laten we snel aan de slag gaan’.

We vormden twee dakploegen, een metsel- en een betonploeg. Niet alleen daken vervangen, maar ook wanden metselen, en houten vloeren vervangen voor betonvloeren. De woningen die we aanpakten kregen nieuwe kunststofkozijnen met dubbel glas, dat werd diezelfde week door de plaatselijke aannemer uitgevoerd.

Alle teams werkten hard, en ook de 3 dames deden voluit mee. Ook zorgden zij voor het ontbijt en avondeten én zorgden ze ervoor dat het geen ‘mannen huishouding’ werd.

Bijzondere band

We hebben een bijzondere band gekregen met de bewoners van de woningen, je bent immers een hele dag bij hen over de vloer en wat hielpen ze mee!

We aten tussen de middag bij hen, en onze tolk Marian verduidelijkte veel; soms had je geen idee wat je te eten kreeg. De taalbarrière was groot, ze spreken daar geen Engels. Maar met handen, voeten en ogen aanwijzen kom je een heel eind. Het was bijzonder!

De Armenen zijn zeer behulpzaam, gastvrij en bescheiden. Ze waren behoorlijk onder de indruk dat Nederlanders hun werk voor een week opgeven, helemaal naar hun dorp komen om hun te helpen, wat waren ze dankbaar! Wat voelden wij ons verbonden met hen.

‘Thank yuo’

Aan het einde van de week werden wij uitgenodigd voor een optreden van de dorpskinderen: zij voerden verschillende volksdansen voor ons op en besloten de voorstelling met ‘thank you’ in letters…

Tot slot gingen we nog één keer bij de woningen langs om afscheid te nemen. Daar waren emotionele momenten bij: we hebben ze mogen helpen en bij hun binnen mogen kijken.

Marian vertaalde hun dankwoord: “hartelijk dank, jullie hebben niet alleen financieel gegeven, maar ons ook liefde en geestelijke eenheid doen ervaren”. 

We mogen terugkijken op een prachtig resultaat. Het was misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar zij die die druppel ontvingen zijn zeer dankbaar. We hebben veel mogen geven, maar nog meer mogen ontvangen.

Een week met persoonlijke leermomenten; nederig zijn,  open en écht zijn, je gevoelens laten zien…. Dank aan mijn Hemelse Vader!

Samen in de naam van Jezus

Op de slotavond hebben we samen met tolk Marian en haar man en drie lokale mannen de maaltijd gebruikt en bad Marian in het Aramees het ”Onze Vader” en wij in het Nederlands. Daarna zongen we  “Samen in de naam van Jezus”.

De tekst van dit lied heeft, door deze week, voor mij een veel diepere betekenis gekregen.

De organisaties Mensenkinderen, Werkgroep Armenië Diever, en Noordermannen hartelijk dank, dank aan alle groepsleden, wat hebben wij samen een bijzondere week meegemaakt. Maar de meeste dank aan Vader God! Waar zouden we zijn zonder Hem!

Bert Vrijhof

De wereld leren kennen

Ik ben Andele Hellema, 21 jaar en ik wil wat betekenen voor de medemens. Door dit project heb ik het christendom meegemaakt in een ander land en mensen leren kennen met een andere denkwijze. Het is voor iedereen goed om een keer uit je comfort zone te stappen en de wereld te leren kennen zoals deze is.

Het Project is opgezet door de christelijke gemeente in Diever, in combinatie met Stichting Mensenkinderen. Tijdens de voorbereidingen is er ook hulp ingeroepen van de Noordermannen. Zij hebben meegeholpen om dit project te financieren en er zijn een aantal van de Noordermannen mee geweest.

Het doel van het project was om 5 huizen te voorzien van goeie daken, maar dit is gaandeweg de voorbereidingen veranderd. Wij hebben als gezamenlijke groep/team in 5 dagen, 5 huizen voorzien van nieuwe daken. Ook hebben we een betonvloer, kunststofkozijnen (dubbelglas) en elektriciteit aangebracht. Voor enkele huizen hebben wij zelfs hele muren gebouwd. Als groep werkten we als een team en elke avond zorgden we voor een goede saamhorigheid, doormiddel van een hapje en een drankje tijdens de voorbereidingen voor de volgende dag.

In de afgelopen jaren heeft het dorp Hartagyugh grote sprongen gemaakt. De mensen hebben weer energie gekregen om verder te gaan met hun toch wel sobere leven. In vorige projecten is er de mensen geleerd hoe ze de grond op een andere manier kunnen bewerken, om zo tot een betere en gezondere oogst te komen en er zijn nu al enkele goeie oogsten geweest. In het afgelopen jaar is er ook een irrigatiesysteem aangebracht, om zo ook te zorgen voor een betere oogst.

Onze aanwezigheid en werkwijze heeft de mensen geïnspireerd en heeft hen aan het denken gezet. Wij hopen dat het dorp deze stappen blijft nemen, zodat ze kunnen bouwen aan hunzelf en niet blijven hangen in dit overlevingsinstinct. Wij zullen dit dorp blijven steunen en hulp bieden, waar nodig.

Hieronder een foto van één van de verbouwde huizen. Zoals je kunt zien heeft dit huis nu een goed dak en goeie muren. Er is een betonnen vloer aangebracht in dit huis en het huis heeft nieuwe deuren gekregen. Ook kun je op de foto de nieuwe kozijnen zien.

De linker foto is hoe het was en de rechter foto is het eindresultaat.

READ MORE

september 11, 2019 administratie Geen categorie

MANNEN ONTWAAKT!

In de vroege ochtend van zaterdag 31 augustus 2019 sprak Timothy van der Vliet de leiders van de 11 Noordermannen locaties en hun teams toe, met de volgende woorden:

Ontwaakt mijn ziel en zing.

Kom, laten wij opstaan en gaan.

Opstaan en gaan: de dageraad tegemoet.

Opstaan en gaan: het leven tegemoet.

Opstaan en gaan: de hemel tegemoet.

Mannen ontwaakt,

We ontmoeten elkaar hier op de vroege ochtend om elkaar te bemoedigen, om te zien dat we het komende seizoen in hetzelfde schuitje zitten. Weet dat wanneer jij het even niet meer ziet zitten, vastloopt of je afvraagt: “waarom doe IK dit eigenlijk?” Al deze mannen, elke op z’n eigen locatie en plek, vast ook wel eens met datzelfde worstelt, maar dat we samen op een vroege ochtend elkaar in de ogen keken en beseften: ik sta en niet alleen voor !

Ontwaakt, een nieuw seizoen biedt zich aan. Een seizoen waarin we weer verwonderd mogen worden wat God doet in de levens van mannen, maar ook wat God doet in ons eigen leven. Een seizoen waarin we nieuwe mannen mogen meenemen op de weg, die Jezus heet. Waarin we misschien afscheid nemen van anderen, wetende dat ze met ons meegelopen hebben op die weg en die we nu vol vertrouwen weer terug mogen geven aan de Vader.

Mannen ontwaakt,

We ontmoeten elkaar hier en gaan vastberaden de toekomst tegemoet, het leven tegemoet, vallen en opstaan, ups en downs in jouw en in mijn leven: persoonlijk, geestelijk, omstandigheden, het kan allemaal. Kijk om je heen: je staat er niet alleen voor ! Telkens keer mogen we elkaar erop wijzen: bij Hem moet je zijn !! Hij is de vraag, Hij is het antwoord, Hij is de weg, Hij is het leven.

Mannen ontwaakt,

We ontmoeten elkaar hier om elkaar een hart onder de riem te steken, want we gaan op pad en veroveren terrein voor Gods koninkrijk op weg naar de hemel. Elke keer wanneer we een man ontmoeten mogen we vragen: Man, waar ben je? Kijk, wij gaan richting de hemel, Jezus achterna, ga je mee? Elke man die we ontmoeten is een uitdaging, is een opdracht. We mogen hem introduceren in de vrijheid in Christus. De verlossing van zondeschuld. We kijken hem in de ogen en vragen: Ga je mee?

Mannen ontwaakt,

Wij hebben een taak en een doel,

Wij hebben elkaar, door dik en dun,

Wij gaan samen achter Jezus aan.

Noord-Nederland ontwaakt,

WIJ ZIJN NOORDERMANNEN!

READ MORE

Terugblik en vooruitblik

Fijne zomerperiode gewenst!

Het seizoen is alweer afgelopen, we hebben wederom gezien en mogen ervaren dat God ons dit voorbije jaar bijzonder geleid en gezegend heeft. Vanuit onze visie “Man, waar ben je?!” hebben we het afgelopen Noordermannen-seizoen veel mannen mogen vinden en met elkaar mogen verbinden. Mogelijk ben jij één van de mannen geweest die deel heeft genomen aan de avonden op één van de verschillende locaties.

Dank je wel!

Dan hebben we (mede door jouw inzet, aanwezigheid of betrokkenheid) een prachtig seizoen kunnen beleven. We geloven dat we van God goud in handen hebben gekregen, dat we met dit goud aan de slag mogen gaan om via de deelnemende mannen andere mannen te kunnen bereiken en te vinden: zo vermenigvuldigen wij dit goud. Dus ook via jou! Dank-je-wel daarvoor!

Dat gezegd hebbende spreken we uit dat we blijven uitkijken naar wat God nog meer gaat geven in de komende jaren.

Nieuwe locatie

Op de valreep zijn we dit afgelopen seizoen ook van start gegaan op een nieuwe locatie. We verwelkomen Hoogeveen in ons midden. We zijn dankbaar voor de mogelijkheden die God ons geeft om verder te groeien en zo beetje bij beetje meer impact te mogen hebben in Noord Nederland. We zijn zeker niet minder dankbaar voor de mannen die zich aangemeld hebben om op deze locatie de kar te gaan trekken. We wensen jullie Gods rijke zegen toe in deze nieuwe uitdaging en zien uit naar wat Hij gaat geven.

Na de zomer!

Na het zomerreces gaan we weer aan de slag met een nieuw Noordermannen seizoen. En dan vanuit 11 locaties! Omdat we menen dat het thema: “Man waar ben je ?!” nog lang niet helemaal is uitgepluisd, zullen we ook volgend jaar hiermee verder gaan. We zien er naar uit wat Gods Geest allemaal nog zal leggen in de harten en gedachten van de verschillende sprekers, in hun pogingen dit verder uit te diepen en vorm te geven. We hopen dat jij dan (ook weer) van de partij bent om samen met andere mannen nieuwe confrontaties aan te gaan, nieuwe ervaringen op te doen en dat je verder mag groeien in het leren volgen van onze Heer en Koning, Jezus Christus.

Daarnaast roepen we je op om de komende zomerperiode getuige te zijn van deze Koning! Leef vanuit Zijn kracht en met Zijn Geest!

We zien je graag in september en tot die tijd: een fijne zomerperiode gewenst!

Hieronder nog de data in 2019 van de eerste Noordermannen avonden per locatie:

Heerenveen Veenklooster Groningen Stad Dwingeloo
6 september 6 september 6 september 13 september
Leeuwarden Ureterp Nijega Nij Beets
13 september 13 september13 september 20 september
Dokkum Oldekerk Hoogeveen
20 september 20 september20 september

READ MORE

7 juni: ‘Kracht door Eenheid’!

We sluiten het Noordermannen-seizoen op vrijdagavond 7 juni af met een knaller! Tevens is het de opening van het Pinksterfeest 316.

Man, was je er op 8 februari ook bij? Tezamen met ca 450 mannen uit geheel Noord-Nederland hebben we eenheid en bemoediging ervaren. Want wat is het krachtig  wanneer zoveel mannen samen komen in de naam van Jezus!

Weet je nog dat Theo van den Heuvel een oproep deed naar een man met een blauwe peugeot met een schuifdakje? Dat Theo van onze Koning een speciale boodschap voor deze man ontvangen had? Wist je ook dat deze man zich op het eind van de avond (toch) bij Theo heeft gemeld? Hij was er dus zeker wel!

Deze kracht willen we graag op 7 juni weer ervaren en gestalte geven. Door het samen zijn, het samen zingen en door een gezamenlijke manifestatie.

Wim Hoddenbagh (spreker mannen) en Jeannette van der Veen (speekster vrouwen) verzorgen de inhoud van deze vrijdagavond, de opening van het Pinksterfeest 316.

Het thema van het Pinksterweekend is ‘Zie, Ik ben met jou’ en als we samen komen geeft dat kracht! Daarom is het thema van de vrijdagavond ‘Kracht door Eenheid’. Wim zal de avond leiden en de mannen toespreken. Jeannette spreekt de vrouwen toe. Ook is er een programma voor de tieners/jongeren. Hadassa Praise verzorgt de liederen.

De avond wordt gezamenlijk gestart en afgesloten. Tussendoor hebben mannen, vrouwen en tieners/jongeren hun eigen ding.

Dus mannen van het Noorden: wees van harte welkom op 7 juni om 19.30 uur op het Pinksterfeest316! Alle mannen zijn welkom, maar neem ook iemand mee! En dit keer ook graag je vrouw, zus, vriendin, buurvrouw, zoon, dochter, buurjongen, catechese-club, jongerenvereniging, of wie dan ook die je maar toewenst om samen Gods heilige Kracht te ervaren!

We sluiten het Noordermannen seizoen 2108-2019 af met een knaller! We zien je/jullie graag!

READ MORE

april 12, 2019 administratie Geen categorie

GEEF HANDEN EN VOETEN AAN JE GELOOF!

Noordermannen steken de armen uit de mouwen! Samen met Mensenkinderen gaan we in oktober 2019 naar Armenië. We gaan daar echt hele arme mensen helpen door hun huisje op te knappen.

Man, ga je mee?

Hieronder lees je meer hoe je handen en voeten aan je geloof kan geven. Klik op de afbeeldingen om het beter te kunnen lezen (PDF bestand downloaden).

READ MORE

EVERYTHING!!! Gezamenlijke avond 2019 weer groot succes

We kijken terug op een geweldige (gezamenlijke Noordermannen-) avond met enorm veel mannen die samen de kracht van eenheid hebben ervaren!
Wat heeft jou afgelopen vrijdag avond het meest geraakt? Johan Albada heeft in ieder geval de meeste pijltjes gevoeld!

Was het de oproep van Gerard van Stichting Present of van Bram van Dijke van Mensenkinderen m.b.t. het project Armenië? Om de armen uit de mouwen te steken?
Of de kracht van het samen zingen met zoveel mannen? Want wat was dat weer geweldig!
Maar misschien en hopelijk was het wel de wandeling met de blauwe emmer naar aanleiding van de preek van Theo Van Den Heuvel, om EVERYTHING te geven en te ontvangen….

Een reactie namens de band:

” Wij vonden het ontzettend gaaf om dit jaar weer op de gezamenlijke avond van de Noordermannen te spelen. Dat moment waarop het eerste lied wordt ingezet ‘Samen in de naam van Jezus’ en dit vervolgens met passie mee gebulderd wordt door meer dan 400 mannen, dat is te gek en dat maak je nergens anders mee. We vonden het bijzonder om als band een steentje bij te dragen aan deze mooie avond. ”  

– Groeten, Het Elftal (Bart, Jorrit, Douwe, Peter Jan)

We horen of lezen nog graag eens je reactie! Dat mag ook via info@uniteinchrist.

Lees meer over deze avond…

Deze diashow vereist JavaScript.

READ MORE

december 12, 2018 administratie Geen categorie

Ben Adam, mensenkind

‘Ben Adam’
In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam) veelvuldig voor. Hiermee wordt de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Stichting Mensenkinderen is een christelijke hulporganisatie die zich inzet om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven.

Noordermannen zet zich ook in voor die ene man. Het thema (en onze visie) is dan ook: Man (Adam) waar ben je? Zo zijn we vanuit diverse locaties aan de slag om mannen bijeen te brengen en samen eenheid in Jezus’ naam te laten zien. De ene man mogen we helpen om onze Koning te ontmoeten, samen met zoveel andere mannen!

Als mannenbeweging mogen we groeien. Niet alleen in aantal maar ook in visie en betrokkenheid bij onze omgeving. Deze omgeving is dichtbij maar ook verder van ons af. Zo gaan we binnenkort het gesprek aan met Stichting Present om na te gaan hoe we als Noordermannen heel concreet (bij ons in de buurt, in Noord-Nederland) mensen kunnen helpen.

We hebben inmiddels met Harrie Boerhof van Noordermannen Dwingeloo gesproken over zijn inzet/werk in Armenië met Stichting Mensenkinderen. Hij heeft ons laten zien hoe arm en hulpbehoevend deze verre naasten zijn. Zo mooi om te zien hoe zij samen met hart en ziel aan de slag zijn. Als Noordermannen gaan we dit omarmen. We gaan met Harrie nadenken hoe wij onze mannenhanden kunnen inzetten voor deze mensen.

Binnenkort komen we met een plan hoe we het evangelie in daad kunnen uitdragen.

“Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal.  Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.” (Mattheus 9:35-36)

READ MORE